maanantai 27. toukokuuta 2013

Hyvät Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikön ja Kerttulin lukion Kupittaan yksikön työntekijät.


Kupittaan Yhteiskoulu perustettiin vuonna 1956 Turun Uusi Yhteiskoulu -nimisenä oppikouluna tyydyttämään suurten ikäluokkien koulutarvetta. Koulutalo Vasaramäen kaupunginosaan valmistui vuonna 1957. Ensimmäiset ylioppilaansa KYK sai vuonna 1963.


Peruskouluun siirtymisen myötä 1970-luvulla eriytyivät toisistaan Kupittaan koulu ja Kupittaan lukio, joskin kummankin koulun toiminta jatkui yhteisissä tiloissa, yhteisen henkilökunnan voimin – osittain opettajienkin opettaessa kummassakin koulussa.

4.4. 2009 Vasaramäen ja Kupittaan koulut yhdistettiin kehittämään ja toteuttamaan yhtenäistä perusope-tusta. Kupittaan koulukiinteistöä alettiin Vasaramäen koulun toiminnan osalta kutsua Syreenikujan yksiköksi.

Samoihin aikoihin käynnistettiin suunnitelmat Kupittaan ja Aurajoen lukioiden yhdistämiseksi. Käytännön ratkaisuksi löydettiin Kerttulin kansakoulu, josta tulisi muutostöiden jälkeen Kerttulin lukio.

Olemme nyt kokonaisen lukuvuoden eläneet tilanteessa, jossa Kupittaan lukio on lakkautettu ja tätä Kupittaan koulukiinteistöä on Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikön kanssa jakanut Kerttulin lukion Kupittaan yksikkö.

Lukuvuosi 2012-2013 on ihan muutamaa päivää vaille valmis. Tämä tilaisuus - koko henkilöstö kutsuttuna yhteen – on jokakeväinen traditio, mutta tällä kertaa tästä tilaisuudesta tekee poikkeuksellisen ainutkertaisen tietoisuus siitä, että viimeisen kerran kokoonnumme työn merkeissä yhteen: yläkoulun ja lukion henkilöstö.

Tähän lukuvuoteen lähtiessämme me Vasaramäen koulun opettajat pohdimme Kakskerran Sinapissa, miten me käytännössä edistäisimme edellisenä keväänä sopimiamme yhteisiä tavoitteitamme: oppilaiden osallistamista, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen kehittämistä, it-osaamisen lisäämistä ja hyvinvointia.
Vaikka tavoitteitten tarkasteluun sen jälkeen ei koulun johdon toimesta riittävästi ole pystytty järjestämään aikaa, uskallan kyllä omana näkemyksenäni sanoa meidän kehittyneen kaikilla mainitsemillani osa-alueilla.


Oppilasparlamentti on ollut aktiivinen ja tuonut kummankin yksikön arkeen ehdotuksia toimiviksi käytän-teiksi. Tukioppilaat ovat olleet aktiivisia ja toiminta on ollut hyvin johdettua.

Yleisen tuen kehittäminen luokkaopetustilanteessa on valtava haaste. Tehostetun ja erityisen tuen järjestelyt ovat sittenkin helpommin järjestettävissä, jos kohta vakavasti käyttäytymisellään oirehtivaa nuorta on kovin vaikea integroida yleisopetuksen kouluun. Pienryhmäopettajien ja laaja-alaisen erityisopettajan työnjakoa kehitettäessä ollaan hyvällä tiellä – palaset alkavat loksahtaa paikoilleen.

It-osaamisen kehittämistavoite on näkynyt vähintäänkin siinä, että huolimatta prosentin säästötavoitteesta opettajia on rohkaistu osallistumaan erilaisiin TOP-keskuksen järjestämiin koulutuksiin ja työpajoihin.

Hyvinvoinnin edistäminen on sangen monisyinen tavoite. Koulussa oppilaiden hyvinvointi edistää koulun aikuisten hyvinvointia ja koulun aikuisten hyvinvointi edistää oppilaiden hyvinvointia. Yksittäiset hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät tapahtumat ovat olleet hyviä, mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin työn hyvä organisointi, osallisuuden tunne, tasapuolisuus, oikein mitoitetut tavoitteet, riittävät haasteet ja hyvä järjestys.
Noiden hyvinvoinnin edellytysten saavuttamiseksi ei tämä lukuvuosi kaikilta osin riittänyt. Tarvitaan ainakin tuo tuleva, jonka suunnittelu on vielä kesken.

Paljon on ehditty jo yhdessä sopia. Tavoitteemme ovat yhteisten sopimusten laatiminen ja niistä kiinnipitäminen, hyvät käytöstavat ja arvioinnin kehittäminen. Näiden suhteen saavuttamamme edistys lisää taatusti hyvinvointia.

Hyvät Opettajat. Hyvä muu henkilökunta.
Kiitoksia kuluneesta lukuvuodesta. Voimia jäljellä oleviin tämän lukuvuoden työpäiviinne. Hyvää kesää!


Kupittaan koulutalossa tiistaina 28.5.2013


Jyrki Välimäki, rehtori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti