tiistai 27. maaliskuuta 2012

Mitä yhteistä on Turun Sinapilla ja Vasaramäen koulun alkuluokilla?Tämä blogi ei enempää sisällä tuotesijoittelua. Kuva on netistä.


Turun Sinapin valmistus siirrettiin Turusta ensin Ruotsiin, sitten Puolaan - en tiedä, mikä on tämän päivän tilanne. Muuttoon lienee syynä aina halvemmat sinapin tuotantokustannukset.

Vasaramäen kouluun perustettiin alkuluokat joskus 1980- ja 1990 lukujen vaihteessa. Visionäärisellä edeltäjälläni, rehtori Markku Vähä-Mäkilällä, lienee ollut oma roolinsa toiminnan saamisessa meille. Alkuluokat olivat ensin sosiaalitoimen alaisia, mutta kuitenkin käytännössä varsin kiinteä osa koulun arkea. Opettajina toimivat Sirkku Kinos ja Tarja Kallio.

Oppilaat tulivat eri oppilasalueilta. Rajana pidettiin jokea. Tois pual jokke saman palvelun tarjosivat Raunistulan koulun alkuluokat.

Opetuksen tavoitteena on alusta alkaen ollut mahdollistaa oppilaan kehitysviiveiden
tasoittuminen, kouluvalmiuden saavuttaminen ja onnistunut siirtyminen
perusopetukseen.

Alkuluokan oppilaille laaditaan yhdessä vanhempien
kanssa yksilöllinen oppimissuunnitelma. Oppiminen on kokonaisvaltaista, konkreettista ja toiminnallista.
Alkuluokille ohjataan tutkimusten perusteella lapsia, joilla on jollakin kehityksen osa-alueella erityisvaikeuksia ja kouluvalmiuden kehittyminen vaatii seurantaa, tukea
ja opetusta. Näiden oppilaiden koulunkäynnin aloittamista lykätään
vuodella.

Jossain vaiheessa toiminta siirtyi kaupungin opetustoimen alaisuuteen. Alkuluokille laadittiin yhteinen opetussuunnitelma. Opettajat laativat yhdessä tämän pohjalta opetusmateriaalia; mm. alkuluokan aapisen, joka herätti valtavasti kiinnostusta koko maan laajuisesti.

Varhaisen tuen toimintojen kehittämiseksi järjestimme vuonna 2005 tammikuussa EU:n ARION-ohjelman alaisen opintovierailun alkuluokkatoiminnan ympärille. Saimme vieraita useasta eri Euroopan maasta. Vieraat olivat vaikuttuneita näkemästään. Tein vastavierailun Tarja Kallion ja Marja Toivon kanssa mm. Nantesiin Ranskaan, Aberdineen Skotlantiin, Kuurneen Belgiassa ja Veenendaaliin Hollannissa. Tavoitteenamme oli toiminnan jatkuva kehittäminen, johon vierailut toki antoivatkin ainesta.

Tänään varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta käsittelee perusopetuksen lukuvuoden 2012-2013 resursseja. Alkuluokkien toiminta Vasaramäen koulun osalta päättyy. Toiminnalle räätälöidyt tilat, välineistö ja materiaalit jäävät tarpeettomiksi - tilat odottamaan toisenlaista käyttöä.

Ennen kaikkea usean vuoden ajan toimintaa kehittänyt erityisopettaja etsii itselleen uutta sijoituspaikkaa.

Keskitetyn palvelun kouluista - siis erityisopetuksen kouluista - asteittainen luopuminen näyttää aiheuttavan toisaalta tuen keskittämisen tiettyihin yleisopetuksen kouluihin. Onko asiakkaan kannalta suurtakaan eroa, jos hänet omasta lähikoulustaan ohjataan keskitetyn palvelun koulun sijaan tällaiseen tukikeskittymään?

Näihin Vasaramäen koulu ei kuulu.


Tuntuu kuitenkin siltä, että meidät on unohdettu ja osin mitäitöity kehitettäessä esiopetuksen ja alkuopetuksen nivelvaihetta, oppimisen ja koululaisena olemisen vaikeuksien ennaltaehkäisyn kehittämisessä ja kehitettäessä varhaista puuttumista jo ilmenneisiin ongelmiin.

Kävi niinkuin Turun Sinapille.