torstai 4. tammikuuta 2018

Tervetuloa Vasaramäen koulun urheiluluokalle!


Syksyllä 2017 alkoi kolmivuotinen urheiluyläkoulukokeilu Olympiakomitean koordinoimana. Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on kehittää valtakunnallinen urheiluyläkoulutoiminnan malli, jossa oppilas saa ohjausta elämäntaitojensa kehittämiseen sekä valmiuksia opintojen ja urheilun vaativampaan yhdistämiseen. Kokeilussa olevat koulut rakentavat malleja, joissa on mahdollista saada toteutumaan kouluviikon yhteydessä kymmenen tuntia monipuolista liikuntaa ja harjoittelua viikossa.

Urheiluyläkoulukokeilussa on mukana yhdeksäntoista yläkoulua kahdestatoista eri kunnasta. Turusta mukana on Vasaramäen koulu.

Rakenteilla olevassa mallissa urheileva oppilas harjoittelee ja valmistautuu urheilijan uralle sekä samalla hankkii itselleen valmiudet haluamiinsa jatko-opiskeluihin siten, että kummatkin tavoitteet toteutuvat mahdollisimman optimaalisesti. Päämääränä on vakiinnuttaa urheiluyläkoulutoiminta osaksi suomalaista kaksoisuramallia. Kokeilu toteutetaan yhteistyössä yläkoulujen, kuntien, urheiluakatemioiden, lajiliittojen sekä paikallisten urheiluseurojen kanssa.

Urheiluyläkoulukokeilun tavoitteena on rakentaa ja löytää koulupäivän rakenteeseen, opetussuunnitelman sisältöihin, resurssien käyttöön sekä koulujen ja urheiluseurojen toimintakulttuureihin liittyviä malleja, joiden avulla helpotetaan tavoitteellisen koulukäynnin ja urheilemisen menestyksellistä yhdistämistä.

Toiminnan sisällöllisinä kehityskohteina ovat:
1) yhteiset periaatteet ja kriteerit urheiluyläkoulutoiminnan ohjaamiseen,
2) yhteinen valtakunnallinen soveltuvuuskoe,
3) urheilijaksi kasvamisen sisältökokonaisuus sekä digioppimisen kokonaisuus,
4) yhteinen seuranta ja arviointi.

Suomen Olympiakomitea vastaa hankkeen koordinaatiosta ja näin myös arvioinnin kokonaisuudesta. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU vastaa arviointiin tarvittavan tiedon tuottamisesta ja analysoinnista sekä hankkeen loppuarvioinnista.
Kokeilun tulokset on tarkoitus jalkauttaa kattavasti eri puolille Suomea laajan urheiluakatemiaverkoston välityksellä. Kokeilussa olevat koulut toimivat myöhemmin myös alueellisina urheiluyläkoulutoiminnan osaamiskeskuksina.

Vasaramäen koulu järjestää kuudennen vuosiluokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen tiedotustilaisuuden Vasaramäen koulusta yläkouluna torstaina 11.1.2018 klo 18.30-20.00 Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikössä, Syreenikuja 1. 

Kerromme Vasaramäen koulusta lähikouluna, mutta tilaisuuden jälkimmäisessä osassa keskitymme urheiluluokkatoiminnan esittelyyn.

Turun Sanomat kirjoitti 3.1.2018 Vasaramäen koulun urheiluluokista: 
 Kaksoisuran alkeita opittava jo yläkoulussa