keskiviikko 19. joulukuuta 2012

Hyvää Joulua - jos ei tavata!


"Ystävä hyvä, relaa jo vähän,
pysähdy vaikkapa hetkeksi tähän.
Jouluna turha on hössöttää suotta,
sitähän ehtii pitkin vuotta.
Teetpä Sinä sitten sitä tai tätä,
joulun aika ei tulematta jätä.
Unohda siis turhat kiireet ja juoksut,
istahda nauttimaan tunnelmat tuoksut.
Jouluna voit nähdä sen, hetken kauniin sinisen,
silloin voit kuulla laulun tuulen,
jossa on sävel rakkauden suuren.
"


Löysin tämän runon Positiivarit-sivustolta. Kiitos Airi K.:lle, joka runon sinne oli lähettänyt. Airin runo johdattaa meidät joulun viettoon kannustaen meitä pysähtymään, tarttumaan hetkeen - vaikkapa siihen siniseen.

Takanamme on välillä aika raskaaltakin tuntunut syyslukukausi. Tuen portaiden kiipeäminen pyrkimyksenä löytää käyttöömme saamistamme  resursseista oikeanlainen ja riittävä tuki oppilaalle ja hänta oppimaan saattaville opettajille, on ollut osin kohtuuttomasti voimia vievää ja turhauttavaa.

Näin lukukauden päättyessä voimme kuitenkin todeta onnistuneemme monen kohdalla omin avuin - emme kuitenkaan yksin. Monen kohdalla taas olemme onnistuneet yhdessä opetus- ja kasvatusviraston ja yhteistyökoulujemme kanssa.

Lehmuksen yksikkö on työskennellyt kahden osittain samanaikaisen remontin keskellä. Piha- ja salaojaremontti jatkui pitkälle syksyyn ja rakennuksen ns. nivelosan remontti on kestänyt aivan viime päiviin. Nämä tilat ovat koko yhtenäiskoulun käyttöön. Auditorio on kaunis. Vaikka se henkiikin 50-lukua, se on tekniseltä varustukseltaan moderni ja toivottaa oppilaat ja opettajat tervetulleiksi. Kuvataideluokka - alkuperäiseltä nimeltään laulusali - on moderni monitoimitila.

Syreenin yksikössä tämä perinteinen joulun alla vietettävä kahvihetki on viimeinen, jonka yläkoulun ja lukion opettajat voivat viettää yhdessä lukion siirtyessä tämän lukuvuoden jälkeen Kerttulin koulukiinteistöön. Päätimme käyttää tämän mahdollisuuden. Siksi kummassakin yksikössä on oma tilaisuutensa.

Käytimme runsaasti aikaa yhteisten tavoitteittemme pohdintaan niin viime kevään koulutuspäivänä kuin elokuussa taas yhteen kokoontuessamme. Koen epäonnistuneeni rehtorina siinä, että tietoinen työskentely näiden tavoitteiden eteen ei ole sen jälkeen ollut riittävää. Työskentelylle olisi pitänyt raivata tilaa ja aikaa. Näin tulen tekemään kevätlukukauden käynnistyttyä.

Olemme syyslukukaudella olleet mukana monessa hankkeessa. Hankkeissa mukana oleminen on koulun edunvalvontaa - niin oppilaiden kuin henkilökunnankin. Ajalle ominaista on, että resursseja ohjataan kouluille hankkeiden välityksellä.

Manitsen tässä vain kansainväliset hankkeemme.

Alakoulu on mukana eurooppalaisessa Comenius-kouluhankkeessa, jonka teemana on
Fit, fair and successful. Hanke varsinaisesti käynnistyi marraskuussa hankekoulujen edustajien ensimmäisessä yhteisessä tapaamisessa Hernessä, Saksassa.
Koko koulu on ollut aktiivisesti mukana Turun ja Tallinnan yhteisessä Safe and active schoolday -hankkeessa, joka päättyy vuoden 2012 mukana.

Näiden hankkeiden lisäksi meillä on ollut runsaasti muuta kansainvälistä toimintaa.Olemme saaneet vieraita muista maista ja opettajista Aino Holmén ja Annina Stenvall ovat osallistuneet Comenius-ohjelman alla eurooppalaiselle täydennyskoulutuskurssille lokakuussa Portugalissa. Itse osallistuin Youth in Action -ohjelman alaiseen valmennukseen Puolassa lokakuussa. 

Yläkoulussa on valmisteltu 9+ -lisäluokkatoiminnalle opetussuunnitelmaa. Tämä työ jatkuu kevätlukukauden aikana ja tässä vaiheessa suunnitteluprosessiin on tarkoitus saada mukaan entistä useampi koulumme opettajakunnasta. Toiminta käynnistyy lukuvuonna 2013-2014.

Alakoulun liikuntalinjalla liikuntaa opettavat ja yläkoulun liikunnan opettajat ovat aktiivisesti syyslukukauden aikana pyrkineet yksiköittäin yhdessä pohtien kehittämään liikuntalinjaamme. Tämä työ on tuottanut tulosta. Olemme hyvin valmistautuneet, kun vuodenvaihteen jälkeen tulee herättää kiinnostus kohderyhmissämme ja esitellä linjamme tavoitteet ja toimintatavat.

Liikuntalinja on erityispiirteemme. Kuitenkin haluamme olla se lähikoulu, johon vanhemmat lapsensa mielellään laskevat, vaikka lapsi ei liikuntalinjalle pyrkisikään. Haluamme olla turvallinen, monipuolista ja laadukasta perusopetusta tarjoava koulu. Tämä tulee olemaan viestimme tiedotustilaisuuksissamme  tammikuussa - niin esiopetusikäisten vanhemmille kuin kuudensien luokkienkin vanhemmille.

Haluan kiittää koko koulun henkilökuntaa kuluneesta syyslukukaudesta. Kiitoksen ansaitsevat yhtä lailla oppilaat ja heidän vanhempansa.  Lisäksi Lehmuksen yksikön puolesta haluan välittää erityiskiitokset kaikille teille, jotka olette huolehtineet siitä, että Vasaramäen koulutalon vaiheittainen peruskorjaus on taas menestyksekkäästi edennyt - samalla toivoen, että kaupungin talous sallisi sen, että peruskorjaus saatetaan loppuun.

Lopuksi. Kuten meillä turkulaisilla on tapana sanoa:"Hyvää Joulua, jos ei tavata."

Jyrki Välimäki
rehtori

Puhe Vasaramäen koulun henkilökunnan ja koulun yhteistyötahojen edustajien yhteisessä joulukahvitilaisuudessa Syreenissä 19.12. ja Lehmuksessa 20.12.2012


tiistai 4. joulukuuta 2012

Itsenäisyyspäivän aattona vuonna 2012

Ryhmäpaine on omituisen ristiriitainen ilmiö. Toisaalta -  ryhmäpaineen alla tunnemme tarvetta toimia kuten muutkin saadaksemme ryhmän kunnioituksen. Mutta samalla on lähes aina niin, että näin toimiessaan yksilö usein päätyy menettämään oman itsensä kunnioituksen ja jopa hankkii itsensä vaikeuksiin -  joskus vaarantaen terveytensäkin.

Kun luokassa jotakin oppilasta kiusataan, tuntuu usein käsittämättömältä, miksi niin monet siihen osallistuvat, jollei muutoin,  niin seuraamalla kiusaamista vierestä - puuttumatta siihen; esimerkiksi kertomalla havainnoistaan jollekin koulun aikuisista. Kiusaamisen kohteeksi joutuvalla on hyvin usein vain yksittäisiä puolustajia.

Ryhmäpaine voi myös heikentää oppimistuloksia. Yksilölle voi luokassa tulla tunne, että jos asettaa itselleen kunnianhimoiset tavoitteet, huolehtii tehtävistään, opiskelee ja oppii ja siten saavuttaa hyvät arvosanat, voi päätyä luokassaan sosiaaliseksi hylkiöksi: hikkeksi - joka on pilkan kohde ja vaarassa jäädä vaille kavereita.

Moni on aloittanut tupakoinnin ryhmäpaineen alla. Sama pätee alkoholin käyttöön.

Yhteisten sääntöjen noudattaminen vaatii erityistä henkistä lujuutta, kun tuntuu siltä, että melkein kaikki rikkovat sääntöjä - tai ainakin niin nuo, jotka rikkovat sääntöjä, antavat ymmärtää.

Ryhmäpaine muokkaa helposti myös yksilön sanavarastoa. Ikävät sanat ja ilmaukset tulevat osaksi arkikieltä systemaattisen harjoittelun avulla.

Ryhmäpaine vaikuttaa usein myös siihen, miltä yksilö saa näyttää.Yksilön vapautta tässä asiassa rajoittaa pelko siitä, miten muut hänen ulkonäköään kommentoivat.


Huomenna joulukuun 6. päivänä vietämme maamme itsenäisyyspäivää. Tänä aamuna alakoulun jokainen oppilas sytytti kynttilän viime sodissamme kuolleiden sankarivainajiemme haudoille kiitokseksi siitä, että meistä jokaisella on mahdollisuus elää itsenäisessä Suomessa.

Maamme itsenäisyys ei ole uhattuna.

Sen sijaan uhattuna on kunkin yksilön itsenäisyys ja vihollinen, joka uhkaa, on tuo edellä kuvaamani negatiivinen ryhmäpaine.

Jokaisen tulisi tiedostaa tämä vaara ja kamppailla sitä vastaan.

Jos taas tunnet, että olet jo menettänyt jossain suhteessa itsenäisyytesi ryhmäpaineen alla, voin lohduttaa, että et varmasti ole ainut, joka niin sisimmässään tuntee. Voit kuitenkin ryhtyä toimiin saadaksesi itsenäisyytesi takaisin.

En puhu itsekkyyden puolesta. Puhun positiivisen ryhmäpaineen puolesta. Se on toisten huomioimista. Se on sitä, että yhdessä olemme enemmän kuin yksin.

Olet ehkä kuullut puhuttavan "talvisodan hengestä". Se, miten minä sen ymmärrän - sitä minä tällä puheellani tavoittelen.

Aseta itsellesi riittävän haastava tavoite ja tee sen saavuttaminen itsellesi mahdolliseksi kovalla työllä, vaikka se juuri nyt ei olisikaan muodissa. Pidä kiinn tavoitteestasi. Yksin et siitä selviä. Pyydä apua. Saat sitä meiltä muilta.

Kohottakaamme kolminkertainen Eläköön-huuto 95-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle, missä jokaisen tulee voida elää itsenäisenä.


Jyrki Välimäki
rehtori

Puhe Syreenin yksikössä 5.12.2012 yläkoulun oppilaille