sunnuntai 14. huhtikuuta 2013

Taking Chances! 6.-11.4.2013 Arnhem, Hollanti


Osallistuin 6.-11. 4. 2013 Arnhemissä Hollannissa EU:n Youth in Action -ohjelman alaiseen koulutukseen, jonka nimenä oli "Taking Chances!" Kiinnostuin tästä koulutuksesta, kun sitä koskeva tiedote alkoi seuraavilla kysymyksillä:

Do you dare to take a chance, or do you wait for it to come? Uskallatko sinä tarttua tilaisuuteen, vai jäätkö vielä odottamaan?
Do your young people know what they want, and dare to take initiative? Tietävätkö nuoret, joiden kanssa teet töitä, mitä he tulevaisuudestaan haluavat ja uskaltavatko he olla tämän suhteen oma-aloitteisia?
Do you know how to inspire your young people to do more than they ever thought they could? Tiedätkö, miten saat nuoret, joiden kanssa teet töitä, tekemään enemmän kuin mihin he ikinä kuvittelivat pystyvänsä?

Vasaramäen koulussa  käynnistyy elokuussa 2013 perusopetuksen lisäopetus niille peruskoulun jo päättäneille nuorille, jotka eivät onnistu yhteisvalinnassa saavuttamaan jatko-opintopaikkaa tai jotka jatko-opintopaikan saatuaan ja opiskelun aloitettuaan hyvin nopeasti putoavat tai pudottautuvat kelkasta.

Perusopetus edustaa formaalia opetusta. On selvää, että jos yhdeksän vuoden aikana formaalin opetuksen metodit eivät tuota riittäviä tuloksia, tarvitaan tueksi vaihtoehtoisia menetelmiä.
Youth in Action -ohjelma edustaa non-formaalia opetusta. Formaalin opetuksen lailla se on tavoitteisiin perustuvaa, mutta keskeistä siinä on se, että tavoitteet asettaa oppijalle oppija itse. Näin ei aina ole formaalissa opetuksessa.

Lisäopetusryhmämme tulee olemaan YsiPlus-ryhmä. Sen opetuksessa ja ohjauksessa tullaan siis kouluopetusta ja työpaikoilla oppimista täydentämään non-formaalin opetuksen periaattein ja metodein. Ryhmälle tarjotaan mm. mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa ryhmätapaaminen unkarilaisen nuorten ryhmän kanssa kevätlukukaudella 2014.

Tartuin siis haasteeseen YsiPlus-ryhmäämme ajatellen. Ilokseni huomasin pian, että olin tullut valituksi kahdenkymmenen kurssilaisen ryhmään yli kahdestasadasta hakijasta. Kurssilla olivat edustettuina seuraavat maat: Englanti, Espanja, Hollanti, Islanti, Malta, Portugali, Puola, Romania, Turkki ja Unkari. Kouluttajina toimivat Baud Vandenbemden Belgiasta ja Femke Gordijn Hollannista.

Kurssille etukäteen asetetuista tavoitteista katsoin itselleni tärkeimmiksi tavoitteen oppia erilaisia tapoja kehittää nuorissa osaamista ja asennetta olla aloitteellinen ja yritteliäs oman elämänsä suhteen. Myös tavoite lisätä tietämystäni tuon pyrkimyksen taustalla olevista teorioista oli minulle tärkeä. Ja tottakai - kaiken tämä halusin voivani tuoda kurssin jälkeen arjen toimintaamme mukaan.

Etukäteen kurssin ohjelmaan tutustuessani en osannut nähdä, että se oli suunniteltu etenemään kuin tarina, jolla oli alku ja loppu ja jonka erilaisista jatko-osista sitten meistä itse kukin olisi vastuussa. Kaikki ohjelman osaset jollain lailla liittyivät toisiinsa; toinen toistaan täydentäen ja merkityksen tuoden.

Mm. Draamakolmioon ( Drama triangle ) ihmisen käyttäytymistä selittävänä mallina palattiin toistuvasti. Yksilö toimii eri tilanteissa joko syyttäjän ( persecutor ), uhrin( victim ) tai pelastajan ( rescuer ) roolissa. Kullekin roolille on olemassa ominainen refleksi ( reflect ) ja toimintamalli ( pattern ). Oli tosi avartavaa sijoittaa itseään eri rooleihin.

Koulutuspäiviä oli neljä. Käytetyt työtavat olivat yhteistoiminnallisia ja sellaisia, että jo niiden oppiminen tukee minua tavoitteessani tuoda non-formaali oppiminen osaksi koulun arkea.

Koulutus alkoi peruskäsitteitten initiative ( = aloitteellisuus ) ja entrepreneurship ( = yrittäjyys ) avamisella ja keskustelulla jokaisen osallistujan ammatillisista kokemuksista ja suhteesta noihin käsitteisiin.
Ensimmäinen koulutuspäivä päättyi Organisational market with taste -tapahtumaan, jossa jokainen sai esitellä omaa organisaatiotaan: minä Vasaramäen koulua ja Vasaran Pauketta, mutta ennen kaikkea YsiPlus-suunnitelmaamme.

Toisena koulutuspäivänä saimme kuulla kolmea vierasta, joilla oli kokemusta joko siitä, miten "otetaan itseä niskasta kiinni" tai miten saadaan nuoret ottamaan itseään niskasta kiinni ja ryhtymään oman elämänsä "kuskin paikalle". Nämä esimerkit inspiroivat minua kovin!

Iltapäivällä oli varsin mielenkiintoinen vierailu nuorisokeskus Creoniin, jonka toiminnan esittelystä vastasivat pääosin nuoret itse. Keskuksen toiminta perustui nuorten toimintaan vapaaehtoistyöntekijöinä. Moni toimi keskuksessa myös siksi, että työ siellä kuului heidän  perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen. Työssäoppiminen tuntui muutoinkin olevan peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa huomattavasti laajempaa kuin meillä.

Kolmantena koulutuspäivänä perehdyimme Youth in Action -ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lähtökohtana tulee toimintaan lähdettäessä olla nuorten tarpeet  eli se, mitä he toiminnalta itse odottavat.

Kurssin teemaa käsiteltiin kolmella tasolla: yksilön, hänen organisaationsa ja yhteiskunnan tasolla.
Yrittäjyyteen perehtyminen omalla henkilökohtaisella tasolla oli mielenkiintoista. Perehdyttiin kunkin sisäisiin voimavaroihin ja yksilön valintoja ohjaaviin mekanismeihin.

Kukin osallistuja sai esittää oman mahdollisen hankeideansa. Mikäli se herätti muussa ryhmässä kiinnostusta, muodostettiin työpareja tai työryhmiä. Myös yksin oli mahdollista jatkaa oman hankesuunnitelmansa työstämistä.

Viimeisenä koulutuspäivänä sanan mukaisesti käärittiin hihat ja valmisteltiin yhteistyöhankkeita. Omat ajatukseni herättivät monella taholla kiinnostusta. Toisaalta itse kiinnostuin useastakin mahdollisuudesta yhteistyöhön. Kuitenkin konkreettiseen työhön ryhdyin unkarilaisen Áronin kanssa. Yhteistyöhankkeeseemme viittaan jo yllä. Tavoitteena on siis ryhmätapaaminen, jota varten haemme rahoitusta Youth in Action -ohjelmasta 1.10.2013 päättyvässä haussa.

Olen tyytyväinen omaan panokseeni kurssille osallistujana. Löysin paikkani ryhmässä. Uskalsin ja sain olla oma itseni. Ryhmässä oli hyvä ilmapiiri, minkä luomisessa kokeneilla kouluttajilla oli myös oma - isokin - merkityksensä. He taitavasti huomioivat jokaisen, olivat joustavia, mutta kuitenkin erittäin fiksusti pitivät ryhmän focuksen oikeissa asioissa.

Tämä on raportti Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle CIMOlle.

Jyrki Välimäki

puheenjohtaja
Vasaran Pauke ry

rehtori
Vasaramäen kouluEi kommentteja:

Lähetä kommentti