sunnuntai 4. kesäkuuta 2023

Vasaran vasaran luovutus Anitalle ja Leenalle 26.5.2023

 Vasaran 

luovutuskirjaSinulle, Anita.

Sinulle, Leena.


Elokuussa 1991 aloitin työni Vasaramäen koulun rehtorina. Tiesin työhöni kuuluvan monenmoista ja paljosta olin vielä tietämätön. Yhden erityisen tehtävän tiesin - nimenomaan Vasaramäen kouluun kuuluvan: 

Vasaran vasara –perinteen jatkaminen.


Kun työntekijä jää eläkkeelle, hänelle luovutetaan Vasaran vasara.

Jokainen vasara on omansa näköinen. Ei ole kahta samanlaista. Materiaalina on yleensä koulumäen mänty.


Vasaran vartena oli pitkään karttakeppi – juuri se, jota vasaran saaja oli käyttänyt.

Jossain kehityksen vaiheessa karttakeppi ei enää kuulunut luokkahuoneen ensisijaiseen varustukseen ja vasaran varreksi jouduttiin etsimään modernimpi ratkaisu - sen kuitenkin tuli 

kulloinkin ilmentää vasaran saajaa.

Kun Vasaramäen koulu vuonna 2009 tavallaan perustettiin uudestaan – kun meistä tuli yhtenäiskoulu – tämä traditio jäi pois.

Uusi tilanne merkitsi muutoinkin luopumista, itse kullekin merkityksellisten asioiden uudelleen tarkastelua ja erilaisten näkemysten yhteen sovittamista.Yhteisen yhdessä saavutetun hyödyn ja onnistumisen ilon aika oli vasta myöhemmin.


Niinpä – jossakin vaiheessa totesin, että aika oli taas otollinen Vasaran vasaralle.


Neljäskymmeneskuudes Vasaran vasara. 

Sinulle, Anita.

Neljäskymmenesseitsemäs

Vasaran vasara.

Sinulle, Leena.

Kiitokseksi työstäsi Vasaramäen koulussa.


Tälläkin kertaa vasarat ovat Hannu Fäldenin luomat.

Vasaran pää on myrskyn irrottamasta, mutta talteen otetusta, koulumäen männyn oksasta.

Kummankin vasaran varsi on toteutettu kollegiaalista rakkautta ilmentäen kuvaamaan saajaansa.


Tämä on erilainen vasaran luovutuskirja. 

Olen tähän saakka valmistautunut vasaran luovutukseen pohtimalla mitä erityistä vasaran saajassa on. 

Olen tällä kertaa kiitollinen siitä, että saan pohtia, mikä yhdistää ihmisiä - tässä tapauksessa Teitä kahta, Anita ja Leena.


Ainakin näistä hyveistä muistan ja tulen aina muistamaan Teidät:


  • Vilpitön halu auttaa muita
  • Toimeliaisuus
  • Lojaalius
  • Huumori
  • Käden taidot
  • Ystävyys


Leicesterissä 26. päivänä toukokuuta 2023

Jyrki Välimäki

Vasaramäen koulun rehtori

Vv. 1991 - 2019

pastedGraphic.png