sunnuntai 27. elokuuta 2017

Vasaramäen koulun 7.-9. luokkien tulevaisuus


Tiistaina 22.8.2017 järjestettiin niin Vasaramäen koulun henkilöstön kuin koulun vanhempainyhdistyksenkin aloitteesta tiedotustilaisuus Vasaramäen koulun Syreenikujan yksikössä koskien yksikön tulevaisuutta.

Asiantuntijavieraina olivat sivistystoimialajohtaja Timo Jalonen, ympäristötoimialan kaavoitusarkkitehti Taina Riekkinen, kiinteistöpäällikkö Soile Viiri kaupungin tilapalveluista, perusopetuspäällikkö Tommi Tuominen, sivistysatoimialan tila-asiantuntija Raikko Kavisto, konsernihallinnosta tilacontroller Minna Juselius ja va. tilajohtaja Tuomas Koskiniemi.

Kupittaan lukion - tarkalleen Kerttulin lukion Kupittaan yksikön - siirryttyä pois jakamasta kanssamme Kupittaan koulukiinteistöä syksystä 2013 olosuhteemme paranivat tuntuvasti. Siihen saakka kärsimme tilan puutteesta ja tilojen ylibuukkaus vaikutti heikentävästi rakennuksen sisäilmaan.  Tuossa muutostilanteessa myös kaikki ne luokkatilat, joissa ei vielä ollut luokkakohtaista koneellista ilmanvaihtojärjestelmää, saivat tuon varustuksen.
Tällä hetkellä käytössämme oleva koulukiinteistö on edelleen vajaakäytössä, mikä on sisäilman laadun kannalta hyvä asia.
Sisäilmaa on tutkittu  tänä aikana kahdesti: keväällä 2012 ja nyt keväällä 2017. Kummallakin kerralla tutkimustulos on ollut käsitykseni mukaan varsin hyvä - koulunpidolle näissä tiloissa ei ole nähty estettä.
En kuitenkaan ole tuon alan asiantuntija ja varsin varovaisesti tulkitsen näitä tutkimuksia. Niinpä esimerkiksi nämä uusimmat tulokset ovat wilma-tiedotteena henkilöstön, oppilaitten ja heidän vanhempiensa luettavissa ja tulkittavissa.
Totta kuitenkin on, että aika ajoin huoltajat ovat yhteydessä minuun tai esimerkiksi terveydenhoitajaan ilmaissen huolensa koulurakennuksemme sisäilman tilasta.

Kupittaan koulutalo on valmistunut vuonna 1957.

Nyt näyttää siltä, että Vasaramäen koulun 7.-9. luokkien toiminta siirtyy ammattikorkeakoululta vapautuviin Ruiskadun kiinteistön tiloihin aikaisintaan kevätlukukaudesta 2020. 
Ruiskadun kiinteistössä on juuri tehty kuntokartoitus ja sen perusteella rakennus tullaan peruskorjaamaan. Peruskorjaukseen tullaan käyttämään 10-15 miljoonaa.
Jos tämä toteutuu, uskon, että 7.-9. luokat tulevat edelleenkin käyttämään myös Lehmustien yksikkömme tiloja, kuten esimerkiksi kotitaloustilaa. Google Mapsin mukaan yksiköiden välinen kävelymatka veisi kävellen vain kahdeksan minuuttia.

Enemmän arveluttaa Ruiskadun kiinteistön kunto. 

Ruiskadun kiinteistössä meidän tulisi lisäksi jakaa erikoisluokat ja -opetustilat kiinteistön muiden käyttäjien, kuten ammatti-instituutin, kanssa. Esimerkiksi liikuntasalin riittävyys ja vuorojen jakamisen marssijärjestys askarruttaa.

Ruiskadun kiinteistö olisi Vasaramäen koulun 7.-9. luokille kuitenkin vain ns. väistötila. Tavoitteena on opetuksen siirtäminen valmistuvaan Skanssin kouluun. Asia on valmisteilla. Asiasta päätettäneen vuodenvaihteessa 2017-2018.

7.-9. luokkien urheiluluokkatoiminnan ja liikuntapainotteisen opetuksen toteuttaminen Skanssissa ei ole mahdotonta, mutta edellytykset sille ovat monin verroin heikommat kuin nykyisessä Syreenikujan yksikössä Kupittaan kyljessä.

Paljon tietenkin riippuun tuosta Skanssin monitoimitalosta, mihin koulu tullaan sijoittamaan ja Skanssin alueen suunnittelusta ja suunnitelmien toteutuksesta ylipäätään.

Mutta Kupittaan aluetta vastaavaa toimintaympäristöä Skanssi ei varmasti tule tarjoamaan.

Paras ratkaisu olisi ollut uuden koulun rakentaminen nykyisen Kupittaan koulutalon paikalle tai uudisrakennus Vasaramäen koulun Lehmustien yksikön viereen.
Ratkaisu olisi tukenut Vasaramäen koulun toimintaa yhtenäisen perusopetuksen edelläkävijänä ja koulumme yhteyttä Turun Seudun Urheiluakatemiaan, jonka toiminta selkeästi keskitetään Kupittaata ympäröivälle kampukselle.

Oppilaita varmasti kouluun olisi riittänyt niin läheltä kuin vähän kauempaakin koulun keskeisen sijainnin ja hyvien yhteyksien vuoksi.

Näin ovat aikanaan jo sittemmin lakkautettu Lausteen ja Vasaramäen koulujen  johtokunta ja Vaskun Vanhemmat ry lausuneet.

Nyt lienee kuitenkin parasta toivoa Skanssin hankkeen nopeutettua toteutumista, jotta väistötiloihin muutolta vältytään.


perjantai 4. elokuuta 2017

Lukuvuotta 2017-2018 käynnistämässä

Tätä blogia kirjoittaessani vietän samalla viimeistä kesälomapäivääni. On perjantai, elokuun neljäs päivä. On satanut koko yön. Sadetta on jatkunut koko aamupäivän. Tämä on hyvin poikkeuksellista tälle kesälle. Kuivuus on vaivannut Varsinais-Suomea ja Ahvenanmaata, josta oheinen kuvakin on. On ollut kaunis kesä. Aurinko on paistanut ihan riittävästi. Tuulta on ollut ehkä liikaakin - kanootti on pysynyt rannassa koko kesän...

Alkavanakin lukuvuonna saamme henkilökuntaamme uusia työntekijöitä. Katri Nirhamo tulee mukaan koulumme alkuopettajien tiimiin. Sanni Rantalainen valittiin historian ja yhteiskuntaopin avoimeksi tulleeseen virkaan. Tosin hän aloittaa meillä käytännössä vasta kevätlukukauden alussa. Syyslukukauden ajan hänen sijaisenaan toimii Ossi Nummelin. Harri Bläuer opettaa Tuomas Auremaan ja Mari Myllyn rinnalla käsityötä 7.-9. luokille. Tuomas Auremaan toimenkuva muuttuu: hän palaa hoitamaan luokanopettajan virkaansa. Minna Aalto toimii osa-aikaisena koordinaattorina. Hänen vastuullaan on 7. luokan urheiluluokkakokeilun koordinointi. Zahraa Al Take opettaa islamin uskontoa 7.-9. luokille.

Muista mahdollisista muutoksista tiedotan wilman välityksellä. Olemme mm. aktiivisia TE-keskuksen suuntaan, koska mielellämme toimimme työelämään valmentajan roolissa mm. uravaihtoehtoja pohtiville nuorille.

Terveydenhoitajan työ 7.-9. luokilla on ollut jaettu Leena Kurkan ja Jenni Kalasniemen kesken. Nyt Leena Kurka on siirtynyt kokonaan Kerttulin lukioon.

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto etenee. Tänä lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaiset oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt astuvat voimaan seitsemänsien luokkien osalta. Tämän ikäluokan - samoin kuin neljännen vuosiluokan - jokainen oppilas saa henkilökohtaisen päätelaitteen. Tällä edistetään oppimista opetuksen digitalisaation kautta.

Minna Aalto siis koordinoi yläkoulussa seitsemänneltä luokalta alkavaa Suomen Olympiakomitean alaista urheiluluokkakokeilua. Kokeiluun osallistuu 18 suomalaista koulua. Keskeistä kokeilussa on sitä varten laadittu urheilijaksi kasvaminen -sisältökokonaisuus.

Urheiluluokalle pääseminen ei ole ollut helppoa eikä tule sitä jatkossakaan olemaan. Valitsematta jääminen on iso pettymys. Pyrimme kehittämään toimintaamme nyt niin, että alakoulussamme alkanutta liikuntapainotteista opiskelua voi jatkaa yläkoulussamme, vaikka ei tulisi valituksi urheiluluokalle. Tästä yläkoulun liikuntapainotteisesta opiskelumahdollisuudesta tulemme tiedottamaan syyslukukauden aikana. Tähän asiaan liittyy läheisesti yläkoulun uuden opetussuunnitelman mukainen valinnaisainetarjotin, joka tullaan rakentamaan syyslukukauden aikana. Tässä asiassa, jos jossakin, on tärkeää, että oppilaat tulevat kuulluiksi! 

Turussa perusopetuksen yhteiseksi kehittämistavoitteeksi laatukyselyn perusteella on valittu osallisuuden kokemuksen vahvistaminen. Vietämme avoimien ovien päivää lauantaina syyskuun 16. päivänä. Tämä on oppilaille pakollinen koulupäivä, mutta toivomme saavamme mukaan myös paljon oppilaitten vanhempia. Vastaavasti perjantai 11.5.2018 on oppilaille vapaapäivä.


Valinnaisaineet ja erilaiset painotukset ovat tärkeä väline tukea oppilaan harrastuneisuutta ja osallisuuden kokemusta. Näitä tavoitteita varten yläkoulunkin päivän rakenteeseen tulee ns. pitkä välitunti klo 12.00-12.30. Ruokailuvuoroja rytmittämällä tämä pitkä välitunti on mahdollista saada alkamaan jo jonkin verran aiemminkin.

Pitkän välitunnin aikana oppilaalla on mahdollisuus osallistua LIIKKUVA KOULU -hankkeen tuottamaan harrastetoimintaan, kerhotoimintaan, tukiopetukseen, luokanvalvojan tuokioihin, oppilaskunnan toimintaan, tukioppilaiden tapaamisiin...

Pitkä välitunti ei kuitenkaan toteudu kaikilla yläkoulun luokilla jokaisena viikonpäivänä. Tätä asiaa tullaan selventämään työjärjestyksiin lukuvuoden kahden ensimmäisen viikon aikana.

Tiistaina 22.8. klo 17.00-18.00 järjestetään tilaisuus teemana Vasaramäen koulun tulevaisuus. Tähän on tarvetta, koska paljon kysellään mahdollista muutoksista kaupungin kouluverkossa ja erityisesti yläkoulumme tulevaisuudesta. Samalla toivon, että viimeistään tässä tilaisuudessa mm. oppilaitten vanhempien on mahdollisuus saada selvitys kevätlukukaudella Syreenikujan yksikössä toteutetun sisäilmatutkimuksen tuloksista. Henkilöstö on ne kesän kynnyksellä kuullut ja oman tulkintani mukaan tilanne on varsin hyvä, mutta en koe olevani pätevä tuloksia eteenpäin välittämään.

Hyvää alkavaa lukuvuotta 2017-2018!

Jyrki Välimäki, rehtori