maanantai 27. elokuuta 2018

Kolme rehtoria
Jyrki Välimäki, Sari Grönroos ja Markku Vähä-Mäkilä

Kun lokakuussa 1980 tulin tänne Vasaramäen kouluun luokanopettajan sijaiseksi, en tietenkään voinut kuvitella, että tulisin tekemään elämäntyöni tässä koulussa.Olen kiitollinen Markku Vähä-Mäkilälle, silloiselle rehtorille, siitä, että sain asettua tänne. Toimin muutamia vuosia luokanopettajana, minkä jakson tosin varsin myöhään suoritettu varusmiespalvelus Porin Prikaatissa keskeytti.Vuosikymmenen lopulla suoritin erilliset erityisopettajan opinnot, minkä jälkeen luokanopettajan työn ohella toimin erityisopettajana.
Suvivirren vaiettua keväällä 1991 Markku jäi eläkkeelle varsin monen silloisen Vasaramäessä pitkään opettaneen kollegani kanssa samaan aikaan. Moni heistä oli tullut aikanaan vastavalmistuneeseen moderniin Vasaramäen kouluun vuonna 1953 - Markku vuotta myöhemmin.
Isä-hahmosta puhuminen voi tuntua kliseeltä. Mutta sitä Markku on minulle ollut. Muistan kun erään Särkisalon Hiekkarannassa vietetyn leirikoulun yhteydessä vierailimme lähitalossa. "Toit sitten poikasi mukanasi", sanoi isäntä Markulle.
 
Markku on aina ollut visionääri. Löydän uudesta opetussuunnitelmastamme keskeisinä koulun toimintakulttuurin piirteitä, joita hän tietoisesti pyrki kehittämään: osallisuuden tunteen vahvistaminen, toiminnallisuus ja yhteisöllisyys. Vasaramäen koulu oli keskeinen toimija, kun eräät koulut saivat kokeilla annetun "tuntikehyksen" vapaampaa - koulun tarpeisiin paremmin vastaavaa - käyttöä. Hän ohjasi minut perehtymään perusopetuslakiin ja -asetukseen sekä virkaehtosopimukseen löytääkseni nämä koulun kehittämisen mahdollistajina - ei niinkään kahlitsevina asiakirjoina. 
Varsinkin rehtorin urani vaikeina ensimmäisinä vuosina Markku toimi tukenani, jota sain käydessäni tapaamassa häntä Välskärinkadulla.

Pyrin nyt vastaavasti tukemaan Sari Grönroosia, joka pian ottaa vetovastuun Vasaramäen koulussa. 
Toki Sarilla on jo varsin paljon kokemusta rehtorina toimimisesta ja huomaan, että monet rehtorin työhön kuuluvat osaamisalueet hän hallitsee monin verroin paremmin kuin minä. 
Mutta Vasaramäen koulu on erityinen koulu minun mielestäni. Vaikka koulu on aina rehtorinsa näköinen, toivon ja uskon, että tietyt vuosikymmenten ajan rakennetut asiat - koulun eetos - pysyvät ja ovat tunnistettavissa Vasaramäen koulussa jatkossakin vierailevalle satunnaiselle kävijälle.

Halusin, että tuo valokuva ( yllä ) otetaan. Pyysin Markun käymään koulussa. Kiersimme kolmestaan Lehmusta ja keskustelimme. Halusin Sarin pääsevän osalliseksi koulun juurista.  
On sanottu, että lapsi tarvitsee kaksi asiaa: juuret ja siivet - juuret, jotka pitävät jalat maassa ja siivet, joilla lentää kohti tulevaa.

Johtaakseen koulua, joka kykenee tukemaan lasta ja nuorta kasvussaan, rehtorin tulee kyetä tuntemaan nuo juuret ja hänellä tulee olla käytössään nuo siivet. Ainakin välillä olen tuntenut, että kohdallani näin on. Siitä olen ollut kiitollinen Markulle ja haluan vastaavasti tukea seuraajaani.


torstai 2. elokuuta 2018

Lukuvuotta 2018-2019 käynnistämässä

Varhainen heinäkuun aamu Kumlingen pohjoissatamassa; kyytiä odottaessa..

Lukuvuosi 2018-2019 tulee olemaan juhlavuosi. Yhtenäiskoulumme täyttää keväällä 4.4.2019 kymmenen vuotta. 4.4.2009 juhlallisin menoin Kupittaan yläkoulu yhdistettiin Vasaramäen kouluun, joka sitten jatkossa tarjoaisi perusopetusta perusopetuksen kaikille luokka-asteille toimien kahdessa yksikössä: Lehmustien ja Syreenikujan yksiköissä.
Olemme sittemmin alkaneet kutsua tuota huhtikuista päivää Vasaran päiväksi ja vietämme sitä vuosittain yhtenäiskoulua korostaen - isot ja pienet yhdessä. Jännityksellä odotan tulevaa Vasaran päivää itsekin. Tuolloin roolini on tykkänään toinen jäädessäni jo syyslukukauden aikana eläkkeelle tästä rehtorin virastani. Toivottavasti saan kuitenkin olla läsnä noissa "kymppisynttäreissä".

Rehtorin työtäni tulee jatkamaan Sari Grönroos. Vasaramäen koulu saa Sarista erinomaisen rehtorin. Sari Grönroosin on mahdollista olla läsnä koulumme arjessa osan työviikostaan jo elokuusta alkaen. Olen tähän järjestelyyn kovin tyytyväinen; minun työtapani kun ei ole ollut sellainen, että olisin kyennyt kokoamaan kaiken yhdelle muistitikulle,  jonka toiselle ojentaessani voisin todeta:"Jatka tästä."

Apulaisrehtori Aino Holménin rooli - jos mahdollista - korostuu tässä muutostilanteessa. Aino vastaa kuten ennenkin käytännössä 1.-6. luokkien arjen sujumisesta Lehmuksen yksikössä.

Kumpaankin yksikköön on lisäksi nimetty vastuuopettajat, joille on määrätty tietyt yksikön arjen sujumisen kannalta tärkeät tehtävät. Ennen kaikkea vastuuopettaja on se, jonka puoleen tulee kääntyä rehtorin tai apulaisrehtorin ollessa yksikkönsä ulkopuolella. Lehmuksen yksikön vastuuopettajana jatkaa Heidi Saukkola ja Syreenin yksikön vastuuopettajan tehtävät on ottanut vastaan Sanni Rantalainen.

Jonkin verran on tapahtunut muutoksia henkilökunnassamme sitten viime kevään.

Kevään päätöspäivien yhteydessä saimme saattaa suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorin Hilkka Oksama-Valtosen eläkkeelle. Myös erityisopettajistamme Rauli Hietanen jäi eläkkeelle, mutta hän pyrki ja onnistuikin välttämään kaikki tilaisuudet, joissa olisin voinut häntä julkisesti kiittää. Haluan vähintäänkin tässä itse todeta, että menetimme koulun arjesta valtavasti näkemystä ja kokemusta. Menetimme asiantuntijan, ajattelijan, mutta ennen kaikkea taivaanrannan maalarin, jollainen meistä jokaisen tulisi ainakin jossain määrin pyrkiä olemaan.
Opinto-ohjaaja Eeva Himberg on siirtynyt Syvälahden kouluun. Tämä oli meille iso menetys. Mutta onnistuimme saamaan erinomaisen OPOn jatkamaan Eevan työtä. Uusi opinto-ohjaajamme on Maija Hämäläinen, jolle koulumme on kylläkin jo entuudestaan tuttu.
Aaro Mustonen opettaa lukuvuoden 2018-2019 Aurinkorannikon Suomi-koulussa Espanjassa. Hänen tilalleen valittiin Janne Kauppinen.

Lukuvuoden yhteiset tavoitteet kaikille perusopetuksen kouluille Turussa ovat 1) HYVINVOINTI ja 2) OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY.
Näiden lisäksi Vasaramäen koululla on kaksi omaa tavoitetta, jotka tosin vahvasti linkittyvät edellä mainittuihin tavoitteisiin. Omat tavoitteemme ovat 1) HYVÄ KÄYTÖS ja 2) KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN.

Nämä tavoitteet ja niiden toimeenpanosuunnitelma ovat keskeinen osa koulumme vuosisuunnitelmaa, joka tullaan avaamaan luettavaksi pian koulutyön käynnistyttyä Wilmassa. Kaikille tavoitteille on ominaista, että niiden toimenpanoon tulee kaikkien - niin koulun henkilöstön, oppilaitten kuin heidän vanhempiensakin - saada osallistua ja myös ottaa tämä mahdollisuus vastaan.

Vietämme Kodin ja koulun päivää lauantaina 29.9.2018. Tämä on oppilaille pakollinen koulupäivä ja samalla toivomme saavamme oppilaitten vanhempia kouluun sankoin joukoin. Vastaavasti oppilaille perjantai 7.12.2018 on vapaa.
Kodin ja koulun päivä antaa meille oivan tilaisuuden pohtia yhdessä esimerkiksi yhteisiä tavoitteitamme ja niiden toimeenpanoa.

Olemme mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Kaikki hankkeet linkittyvät vahvasti opetussuunnitelmaan. Hankkeiden toteutus koulun arjessa on opetussuunnitelman toteutusta.

On käynnistymässä Suomen Olympiakomitean koordinoiman urheiluluokkakokeilun toinen lukuvuosi. Paikallisesti kokeilua koordinoi yhdessä Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa Minna Aalto.
Olemme aktiivisesti mukana Turun Liikkuva koulu -hankkeen kolmannessa ja vimeisessä lukuvuodessa ja pyrimme omalla toiminnallamme vaikuttamaan eturivin kouluna siihen, että hankkeen aikana luodut toimintamallit jäävät osaksi koulun arkea hankkeen päätyttyäkin.
On käynnistymässä 7.-9. luokkien ERASMUS+ -hankkeen "Preparing Young Student/Athletes for Transitions" kolmas ja viimeinen lukuvuosi. Lukuvuoden teemana on "How should we communicate in different surroundings?"
On käynnistymässä yhteistyössä Turun Ammattikorkeakoulun kanssa 7.-9. luokkien ERASMUS+  -hanke, jossa pyrkimyksenä on kehittää ajan- ja asianmukaisia opetusmetodeja seksuaalikasvatukseen yhdessä kreikkalaisten, liettualaisten ja portugalilaisten toimijoiden kanssa.
On käynnistymässä 1.-6. luokkien ERASMUS+ -hanke "Senses, thinking and learning on action for mankind" yhdessä viiden muun koulun kanssa. Koulut ovat Espanjasta, Puolasta, Romaniasta, Sloveniasta ja Turkista.

Nämä ja muut hankkeemme esitellään edellä mainitsemassani wilmassa pian avautuvassa vuosisuunnitelmassamme.

Vuosisuunnitelman tarkoitus on kaikin tavoin avata koulun arkea myös niille, jotka eivät arjessamme ole fyysisesti läsnä, mutta joiden tulisi pysyä kuitenkin "kärryillä": oppilaitten vanhemmille.

7.-9. luokkien oppilaille ja samalla koko henkilöstölle olen laatinut kesän aikana OHJEKIRJAn, joka tullaan jakamaan lukuvuoden käynnistyessä. Perusopetuslain 29§:n mukaan koululla on oltava omat järjestyssääntönsä. Kevään kuluessa oppilaita ja henkilöstöä osallistaen päivitimme Syreenikujan yksikön järjestyssäännöt, jotka tullaan viemään opetus- ja kasvatuslautakuntaan niin pian kuin mahdollista. Päivitetyt säännöt ovat kuitenkin jo nyt tuossa ohjekirjassamme. Sääntöihin ei kuitenkaan voi kirjata kaikkea - ei kaikkia koulumme toimintakulttuuriin liittyviä sopimuksia. Olen koonnut ainakin osan näistä tuohon ohjekirjaan.

Hyvää alkavaa lukuvuottaa 2018-2019!

Ja tulihan se kyyti sieltä...