perjantai 14. elokuuta 2015

Lukuvuoden 2015-2016 alkaessa


Lukuvuosi alkaa tiistaina 18. päivänä elokuuta. Seitsemänsien luokkien oppilaat aloittavat klo 8.00 ja muut klo 9.00. Lehmuksessa 1.-2. vuosiluokkien ja Syreenissä 8.-9. luokkien ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 12.00. Muilla luokka-asteilla ensimmäinen koulupäivä päättyy klo 13.00.

Seuraavien koulupäivien alkamis- ja päättymisajat käyvät ilmi wilma-tiedotteestani 10.8.

Ensimmäisen viikon aikana luodaan pohjaa onnistuneelle lukuvuodelle, jonka edellytyksiä ovat mm. turvallinen ja muutoinkin myönteinen ilmapiiri, tietoisuus yhteisistä säännöistä ja sopimuksista, osallisuuden tunne ja tunne ja tietoisuus siitä, että yksilön toiminnalla on merkitystä koulun toimintakulttuurin kehittämisessä.

MUUTOKSIA KOULUN HENKILÖSTÖSSÄ

Chris Keith opettaa Lehmuksen yksikössä englantia kolmansille luokille ja 4a-luokalle.
Lehmuksessa ns. resurssiopettajana - ja yläkoulussa Tuuli Virtasen sijaisena -  toiminut Jenni Laakso on saanut kesällä tyttölapsen, jota hän nyt hoitaa kotonaan. Resurssiopettajan roolissa ja monessa muussakin roolissa toimii tänä lukuvuonna Annina Stenvall.

Syreenin yksikössä muutoksia on tapahtunut enemmän.
Maantiedon ja biologian lehtori Tuuli Virtanen on vielä hoitovapaalla ja hänen sijaisenaan toimii Martiina Oka.
 Matemaattisten aineiden lehtori Leena Risti siirtyi Topeliuksen kouluun. Hänen ja aiemmin viime keväänä eläkkeelle siirtyneen Tarja Mattilan tilalle on valittu Päivi Pyy ja Outi Vanhanen.
Mari Mylly palaa tekstiilityön opettajaksi kouluumme. Hienoa!
Mirella Arolan lailla äskettäin maahamme muuttaneiden nuorten toista VALMO-ryhmää opettaa Essi Hakala. Kouluohjaajaksi on palkattu Anna Hämäläinen.

Koulusihteeri Lilja Ruotsalainen jää eläkkeelle. Uusi koulusihteeri Taru Marjamäki aloittaa Vasaramäen koulussa 18.8.

Tänään huomaan saaneeni sähköpostissa LAATU-kyselyn kouluamme koskevat tulokset. Kysely toteutettiin viime keväänä. Siihen oli mahdollisuus koulun henkilökunnan, oppilaitten ja heidän vanhempiensa osallistua.
Tuloksia käydään läpi vielä elokuun aikana henkilöstöpalavereissa ja syyskuun alun vanhempainilloissa.
Kyselyn tuloksista johdamme tämän lukuvuoden tavoitteemme, joista tiedotamme em. vanhempainilloissa ja wilma-tiedotteessa syyskuun alkupäivinä.

Tärkeä tavoitteemme on toki opetussuunnitelmatyömme saattaminen maaliin...

OPETUSSUUNNITELMATYÖ LOPPUSUORALLA

1.-6. luokkien osalta uusi opetussuunnitelma astuu voimaan elokuussa 2016.  Seitsemänsien luokkien osalta tuo tapahtuu elokuussa 2017, kahdeksansien luokkien osalta elokuussa 2018 ja yhdeksänsien luokkien osalta elokuussa 2019.

Tänä lukuvuonna työstetään opetussuunnitelman kuntakohtaista osiota valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden edellyttämällä tavalla ja samalla koulut työstävät omia tarkennuksiaan tämän työn pohjalta.

Pääpaino tässä opetussuunnitelmauudistuksessa on koulun toimintakulttuurin muutoksessa.

Olemme mukana kansainvälisessä New Pedagogies for Deep Learning -hankkeessa. Hankkeen kasvatuspäämääränä on taitava, itseohjautuva oppija, joka ei vain opettele opetussuunnitelman mukaisia ainesisältöjä ja selviä kokeista, vaan joka pystyy yhdessä muitten oppilaiden ja oppimiskumppaniensa kanssa ratkaisemaan ongelmia, jotka ovat merkittäviä hänen omassa elämässään, tulevassa työssään ja jopa laajemmin ympäröivässä maailmassa. Hän ajattelee maailmankansalaisen tavoin ja toimii aktiivisesti edistääkseen hyvää maailmassa.

Näkemykseni mukaan tämä ns. NPDL -ohjelma tukee opetussuunnitelmatyötämme - varsinkin syyslukukaudella keskiössä olevan arvioinnin osalta.

On tärkeää ja tavoiteltavaa, että onnistumme jatkamaan opetussuunnitelmatyötämme eri osapuolia  - koulun henkilökuntaa, oppilaita ja heidän vanhempiaan - osallistavana prosessina.

Kunkin koulun opetussuunnitelman tulee olla valmis maaliskuun 2016 loppuun mennessä jätettäväksi  kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkieliselle varhaiskasvatus- ja perusopetusjaostolle.


Lopuksi - oppilaille ja koulun henkilökunnalle 

MITEN TEEN HYVÄN NÄKYVÄKSI?

Haluan lainata kesällä lukemaani Ylöjärven opetuspäällikön Leena Pöntysen blogia.

Olemme viime viikkojen ja kuukausien aikana lukeneet eri medioista lukemattomia juttuja siitä, mitä koulujen ja opettajien pitäisi tehdä. Kuinka pitäisi huomioida yksilöllisyys, oppia ilmiökeskeisesti, heittää pulpetit nurkkaan ja tehdä sitä ja tätä. Ja opettajat pääsääntöisesti vastaavat tähän huutoon vastahuudolla: tulisivatitsekokeilemaan, eimeillesiitämakseta, eisiihenoleaikaa tai milläresursseilla.

Mutta entäpä, jos näyttäisimme, mitä kaikkea hienoa me teemme? Mitä jos tekisimme ajatuksella oppilastöiden näyttelyitä, kuvaisimme töitä, laittaisimme niitä koulun blogeihin ja nettisivuille? Mitä jos kirjoittaisimme kotiin kuukausikirjeen siitä, mitä kaikkea koulussa on tässä kuussa tehty? Linkkaisimme kotisivulle oppilaiden tekemiä vlogeja? Ihan mitä vaan!

Vasaramäen koulussa tehdään päivittäin ja viikoittain upeita juttuja! Tehdään se näkyväksi, ja tehdään samalla vanhemmat kiinnostuneemmiksi lapsensa koulunkäynnistä.


Haluan toivottaa kaikille työtä ja iloa - työn iloa!

Jyrki Välimäki, rehtori


2 kommenttia:

  1. Onpa hauskaa, että haaste on otettu vastaan! Tsemppiä koulutyöhön! Ihan parasta hommaa!

    VastaaPoista
  2. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

    VastaaPoista