torstai 29. tammikuuta 2015

Mitä kummaa tapahtui rehtorin tunnilla Lehmuksen salissa keskiviikkona 28.1.2015?Pidin kaikille alakoulun luokille yhteisen oppitunnin Lehmuksen salissa. Vasta vähän saimme valmista aikaa, mutta tärkeä prosessi käynnistyi. Koska kotiin kantautuneet viestit tuosta tunnista ovat saattaneet olla hämmennystä aiheuttavia, tässä hieman enemmän tuosta prosessista.

Neljännestä kuudenteen luokkien oppilaat saivat jokainen vuorollaan vetää hatusta värikortin. Värit olivat musta, punainen, vihreä ja sininen.
Liikuntasali oli jaettu neljään osaan, jotka oli nimetty näillä väreillä.

Neljännen, viidennen ja kuudennen luokan oppilaat hakivat oman kummioppilaansa ja menivät tämä tai näiden kanssa  oman värinsä mukaiseen osaan salia. Nämä kummioppilaat ovat ensimmäiseltä, toiselta ja kolmannelta luokalta.

Alakoulun oppilaat oli näin jaettu neljään  tupaan Tylypahkan koulun ( ks. Harry Potter -kirjat ) mallin mukaan. Tylypahkaan tullessaan tosin oppilaalle osoitetaan tupa oppilaan luonteenpiirteen mukaan. Tylypahkan tuvat ovat Rohkelikko, Korpinkynsi, Puuskupuh ja Luihuinen.

Meillä tuvat tullaan nimeämään tiettyjen hyveiden mukaan. Nimen keksiminen onkin tuvan ensimmäinen tehtävä.

Toistaiseksi "mustaksi" kutsumani tupa sai seuraavat hyveet:
 

KOHTELIAISUUS, YSTÄVÄLLISYYS, YHTEISTYÖKYKY, AUTTAMISHALUKKUUS, AUTTAVAISUUS, HUOMAAVAISUUS JA MYÖTÄTUNTO

Toistaiseksi "vihreäksi" kutsumani tupa sai seuraavat hyveet:

ITSEHILLINTÄ, KÄRSIVÄLLISYYS, SINNIKKYYS, SITOUTUNEISUUS,  MÄÄRÄTIETOISUUS JA PÄÄTTÄVÄISYYS

Toistaiseksi "siniseksi" kutsumani tupa sai seuraavat hyveet:
 

VASTUULLISUUS, LUOTETTAVUUS JA REHELLISYYS

Toistaiseksi "punaiseksi" kutsumani tupa sai seuraavat hyveet:


SUVAITSEVAISUUS, KUNNIOITUS, OIKEUDENMUKAISUUS JA  ANTEEKSIANTAVAISUUS

Kunkin tuvan tulee siis löytää itselleen nimi, joka ilmentää jotakin tai joitakin sille annettuista hyveistä. Kunkin tuvan tehtävä on myös keksiä hyveitään korostava tunnuslause sekä luotava itselleen vaakuna.

Tämä kevät on taas meille hyvekevät. 

Jokainen tupa haastaa itsensä ja muut tuvat vuorollaan kilpailemaan edustamiensa hyveitten toteuttamisessa.
Kun oppilas on osoittanut toteuttavansa tiettyä hyvettä, hänelle voidaan antaa hyvekuponki. Kupongissa sen antajan on perusteltava, miksi hän on antanut kupongin.
Tietyn jakson päätyttyä tuvan saamat kupongit lasketaan yhteen.

Jokaiselle tuvalle nimetään aikuinen kummi koulun henkilökunnasta.

Tuvat luonnollisesti tekevät yhteistyötä OPPAn eli oppilaskunnan hallituksen kanssa.

Tupia varten kouluun rakennetaan ilmoitustaulu, johon tulevat tupien nimet, tunnuslauseet ja vaakunat sekä ryhmäkuvat. Ilmoitustaululta käy ilmi myös kunkin tuvan pistetilanne.

Lähipäivät menevät kuitenkin siihen, että varmistetaan se, että jokainen kuuluu johonkin tupaan. Eilisessä salitilaisuudessa jokaisen tuli kirjoittaa nimensä tupansa asukasluetteloon, mutta huomaan, että Dumbledoren on kierrettävä vielä luokat ja löydettävä muutama kadonnut asukas... 

Näen tämän kaiken tukevan OPS2016 -prosessiamme, jossa keskeistä on koulun toimintakulttuuurin kehittäminen.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti