sunnuntai 4. maaliskuuta 2018

Opettajan tulee

Oma opintieni alkoi vuonna 1965 Martin kansakoulussa. 

Löysin koulun kirjahyllystä A. Hinkkasen toimittaman kirjan Uusi kansakoululainsäädäntö vuodelta 1959. Kirjan ensi lehdelle on edeltäjäni Markku Vähä-Mäkilä kirjoittanut kauniilla käsialalla nimensä; täytynee palauttaa kirja Markulle.
Kirjaa selatessani pysähdyn tutustumaan tarkemmin kansakouluasetuksen pykälään 117, joka alkaa sanoilla "opettajan tulee" ja sen jälkeen määrittelee opettajan tehtävät. Tehtäviä oli seitsemäntoista.
Voisin kuvitella, että tuolloinkin lain laadinnan yleinen periaate oli lausua asiat tärkeysjärjestyksessä. Neljä tärkeintä opettajan tehtävää oli siis
1) olla hyvänä esikuvana oppilailleen;
2) huolellisesti valmistautua tunneilleen sekä ahkerasti ja tunnollisesti suorittaa opetusvelvollisuutensa;
3) huolehtia, pyrkien hyvään yhteistyöhön kotien kanssa, oppilaiden kasvatuksesta ja käytöksestä koulussa ja mahdollisuuden mukaan koulun ulkopuolellakin;
4)  kohdella oppilaitaan ystävällisesti, välttää puolueellisuutta ja, milloin oppilaan huomauttaminen tai rankaiseminen on tarpeen, menetellä siinä tahdikkaasti, samoin myös valvoa rangaistuksen täytäntöönpanoa;
Koen nuo tehtävät tämän päivän koulussakin aivan keskeisiksi opettajan tehtäviksi.

Nyt voimassa olevassa perusopetuslaissa ja -asetuksessa ei vastaavalla tavalla ole luetteloitu opettajan tehtäviä.

Perusopetuslain 2§ määrittelee sen sijaan peruskoulun tehtävän: Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä.
Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.
Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.

Lakien rinnalla opetussuunnitelma on merkittävä työtämme ohjaava dokumentti. Uusi opetussuunnitelmamme vuodelta 2016 perustuu näihin arvoihin:
  • oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
  • ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
  • kulttuurinen moninaisuus rikkautena ja
  • kestävän elämäntavan välttämättömyys
 Opettajan omien arvojen on oltava yhteneväiset näiden arvojen kanssa. On mahdotonta kuvitella, että opettaja selviytyisi työstään arvojen ollessa ristiriidassa; että aamukahdeksasta iltapäiväneljään olisi nämä arvot ja sen jälkeen voisi olla näistä arvoista vapaa.
Käytännössä virkaehtosopimus ( OVTES ) määrittelee opettajan työlle käytännön raamit. 
Kuntatyönantaja ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat päässeet tammikuun lopulla sopimukseen mahdollisuudesta vuosityöaikakokeiluihin myös perusopetuksessa.

Mielestäni Turunkin olisi lähdettävä mukaan.

Voimassa oleva opettajien virkaehtosopimus on nykyisellään suurin este koulun toimintakulttuurin kehittämiseksi sellaiseksi, missä edellä lainaamani perusopetuslain 2§ ja uuden opetussuunnitelmamme perusteena olevat arvot voitaisiin elää todeksi. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti