tiistai 23. elokuuta 2016

Lukuvuoden 2016-2017 alkaessa


Lukuvuosi 2016-2017 on nyt käynnistynyt oppilaitten ja koulun henkilökunnan osalta. Henkilökunnassa on tapahtunut vain vähän muutoksia.

Mia Tannerin siirryttyä Luostarivuoren kouluun Syreenikujan yksikön kotitalousopettajana on aloittanut Emma Hjort. Marika Salmen siirryttyä opettajaksi Vehmaalle, olen palkannut valtion tasa-arvoa edistävällä erillisrahoituksella Susanna Pesosen.  Syreenikujan yksikön VALMO-ryhmien kolmesta koulunkäynnin ohjaajasta kaksi on vaihtunut. Ljudmila Gnap-Käyhkön lisäksi avustajina toimivat Radostina Ivanova ja Paula Kettunen. Tuuli Virtanen on palannut hoitovapaalta. Biologian, maantiedon ja kemian opetuksen ohella hän toimii 8c-luokan luokanvalvojana.


Noudatamme nyt uutta opetussuunnitelmaa. 1.-6. luokkien osalta tuo opetussuunnitelma on astunut voimaan kaikilta osin. Yläkoulun osalta uusi tuntijako ja oppiaineiden uuden tuntijaon mukaiset oppisisällöt astuvat voimaan seitsemänsillä luokilla elokuussa 2017, kahdeksansilla luokilla elokuussa 2018 ja yhdeksänsillä luokilla elokuussa 2019. Kuitenkin kaikkein olennaisin - uuden opetussuunnitelman henki, joka on kuvattu sen luvuissa 1-12 - on astunut voimaan myös yläkoulun osalta.


Kaikille turkulaisille peruskouluille on nyt asetettu tälle lukuvuodelle yhteinen tavoite: uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin laadukas käyttöönotto.


Jotta tämä toteutuu Vasaramäen koulussa, olemme lisäksi asettaneet itsellemme tavoitteeksi yhteissuunnittelun ja -työn lisäämisen. Erityisesti tämä tulee näkymään oppilaan tarvitseman tuen järjestämisessä, monialaisissa opinnoissa ja valinnaisaineissa.


Omien tavoitteidemme muotoilu on vielä kesken. Yksi tavoitteistamme on kuitenkin tarkkuuden, huolellisuuden, sitoutumisen ja tietynlaisen ryhdikkyyden vahvistaminen koulun arjessa.


Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.


Turku on saanut lukuvuodeksi 2016-2017 Suomen suurimman avustussumman koskien OKM:n Liikkuva koulu –ohjelmaa. Kyseessä on hallituksen kärkihanke, jossa keskeisenä tavoitteena on lisätä liikettä koulupäiviin ja niiden yhteyteen. Kaikki Turun peruskoulut pääsevät toteuttamaan edelleen tätä tärkeää tavoitetta parhaaksi katsomallaan tavalla.


Toimintaa toteutetaan vahvasti kaupungin toimialojen välisenä yhteistyönä ja mukana prosessissa ovat eri sidosryhmät ja verkostot. Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestämisessä yhteistyötahoina ovat muun muassa seurat.


Tavoitteemme on olla aidosti liikkuva koulu. Koululiikunnan ohella kehitämme koulun liikuntaa. Pyrimme löytämään koulupäivän rakenteisiin mahdollisuuksia liikuntaan: toiminnallisia työtapoja eri oppiaineiden opetukseen, liikunnallisia välitunteja ja oppituntien jälkeistä liikuntakerhotoimintaa.

Olemme kansainvälinen koulu.

Kotikansainvälisyyden ohella hyödynnämme tehokkaasti Euroopan Unionin eri ohjelmia.
Yhdessä National Sport School Malta -koulun ja kyproslaisen Pascal Greek School -koulun kanssa käynnistämme kolmivuotisen PREPARING YOUNG STUDENT-ATHLETES FOR TRANSITIONS. SHARING METHODOLOGIES IN EDUCATIONAL SETTINGS –hankkeen. Tavoitteena on tukea nuorta urheilijan polulla - varsinkin valmistautumisessa erilaisiin muutoksiin.
Opetushallituksen koulujen kansainvälistymiseen suunnatuista määrärahoista myös alakoulumme LIFE SKILLS –hanke saa rahoitusta. Kyseessä on kehityskumppanuushanke Kenian Mogotiossa toimivan Chepyuan Primary School –koulun kanssa.
Täksi lukuvuodeksi olemme saaneet CIMOlta rahoitusta myös KOHTI UUDISTUVAA KOULUA –hankkeeseen. Tavoitteena on vahvistaa uuden opetussuunnitelman edellyttämää toimintakulttuurin muutosta yhteistyössä Kanadan Albertasta olevan Dr Donald Massey School -koulun kanssa.

Hyvää alkanutta lukuvuotta 2016-2017!

 Ei kommentteja:

Lähetä kommentti