sunnuntai 6. marraskuuta 2016

LIFE SKILLS -hanke käynnistyi

Vasaramäen koulun ja Kenian Mogotiossa toimivan Chepyuan Primary School -koulun kehityskumppanuushanke LIFE SKILLS on saanut taloudellista tukea Opetushallitukselta. Tämä avustus on erittäin tärkeä, mutta sen lisäksi tarvitaan Vasaramäen koulun ja koulun ylläpitäjän, Turun kaupungin, rahoitusta sekä ennen kaikkea koulun eri tavoin hankkimaa muuta rahoitusta. Olemme mm. myyneet vanhoja opetuskuvatauluja kolmessa eri huutokaupassa, joiden yhteen laskettu tuotto kohosi 7000 euroon.

18.- 20.10. 2016 Vasaramäen koulun delegaatio teki vierailun Chepyuanin koululle. Vuoden 2017 loppuun kestävän LIFE SKILLS -hankkeen ensimmäinen  teema on Schools on the Move - Liikkuvat koulut. Teema linkittyy vahvasti Suomessa yhteen valtioneuvoston kärkihankkeista: lisätä tunti päivässä liikuntaa koulun arkeen. Turku onkin mukana vahvalla otteella kansallisessa LIIKKUVA KOULU -ohjelmassa.

Keniassa liikkuminen on vielä elämisen taito. Meillä elämän yleinen helppous on vieraannuttanut meidät arkiliikunnasta.  Lasten ja nuorten liikunta on - jos sitä on - aikuisten organisoimaa ja perustuu aikuisten mahdollisuuteen kuljettaa lastaan liikunnan suorituspaikoille.


Mogotiossa ei ketään tuoda kouluun. Kouluun tullaan kävellen - pitkienkin ja hyvinkin vaivalloisten matkojen päästä.
Assi Koskelainen ja Marko Mäenpää olivat valmistautuneet opettamaan ja ohjaamaan tanssin, liikuntaleikkejä ja pelejä. Toimintapäiväksi osui valtakunnallinen vapaapäivä. Siitäkin huolimatta kaikki oppilaat tulivat innokkaina kouluun osallistuakseen tähän toimintaan.Veimme koululle erilaisia välineitä: merkkikartioita, joilla pelialueen voi jakaa pienempiin alueisiin, joukkuenauhoja, jotka auttavat peleissä erottamaan joukkueet toisistaan, pillejä opettajille, jotta ei tarvita keppiä, erilaisia palloja.

Veimme myös paljon hammasharjoja. Niitä riitti lähes jokaiselle. Kiitos kaikille Vasaramäen koulussa hammasharjalahjoituksen tehneille. Jätimme koululle lisäksi rahaa 50 euroa, jotta myös ilman hammasharjaa nyt jääneet saisivat pian omansa.


Chepyuanin koulu on tehnyt kahdesta huoneesta yöpymistilan niille oppilaille, jotka tulevat hyvin kaukaa kouluun. Vasaramäen koulu on merkittävästi osallistunut ja tulee osallistumaan sänkyjen hankintaan näihin tiloihin.

Sängyt valmistetaan eräässä pajassa Mogotion kylässä. Paja työllistää jo kymmenen henkeä. Koska opettajainhuone on varsin rujo ja sekainen, pyysin tuosta pajasta tarjouksen metallirakenteisesta hyllystöstä opettajainhuoneeseen. Olisi tärkeää, että tuellamme hankitut kirjat saisivat kunnon hyllyn, jossa niitä säilytetään.

Vierailu Mogotiossa ja usean World Vision -kummilasten kotona sekä Chepyuanin koululla vietetty aika olivat vain osa Kenian matkaamme - toki tärkein osa.

Kuitenkin oppimisen ja ihmisenä kasvun kannalta vierailu Korogochossa, yhdessä Nairobin slummeista, oli taas merkittävä. Tästä vierailusta kerron seuraavassa blogissani.


tiistai 20. syyskuuta 2016

Huutokauppa Vasaramäen koulussa, osoitteessa Lehmustie 7, lauantaina 24.9.2016 klo 13.00-

Lauantaina 24.9. klo 12.30-13.30 huutokaupataan Vasaramäen koulussa, osoitteessa Lehmustie 7, vanhoja opetuskuvatauluja, joista useimmat ovat 1950-luvulta. Kouluhan aloitti toimintansa vuonna 1953. Huutokaupasta saadut varat tulevat Vasaramäen koulun ja Kenian Mogotiossa toimivan Chepyuan Primary School -koulun yhteisen LIFE SKILLS -hankkeen hyväksi. Hanke on saanut rahoitusta myös Opetushallitukselta.


Hankkeen tavoitteena oleva kehityskumppanuus on eräs maailmankansalaisen tärkeistä osaamisalueista. Koulussa tarjoamme lapselle ja nuorelle ensimmäiset eväät, joiden avulla he oppivat pohtimaan, miten erilaiset olosuhteet ja kulttuuri vaikuttavat ihmisiin. Samalla oppilaille aukeaa kysymys siitä, mitä kehitys oikeastaan on ja mitä se voisi olla. Hankkeemme tarjoaa lapsille ja nuorille kokemuksia tasa-arvoisista ja toivottavasti myös vastavuoroisista kohtaamisista yli kieli-, kulttuuri- ja katsomusrajojen.
Avoimuus ja ennakkoluulottomuus ovat lähtökohtamme, mutta ymmärrämme, että tarvitaan myös tilannekohtaista ja usein kriittistäkin harkintaa. Näitä taitoja, tahtoa ja aktiivisuutta tarvitaan kehityskumppanuudessa globalisoituneessa maailmassa.

Kuluvan lukuvuoden teema hankkeessa on LIIKKUVA KOULU, mikä viittaa
Liikkuva koulu –ohjelmaan, joka on hallituksen kärkihanke. Siinä keskeisenä tavoitteena on lisätä liikettä koulupäiviin ja niiden yhteyteen. Kaikki Turun peruskoulut pääsevät toteuttamaan edelleen tätä tärkeää tavoitetta parhaaksi katsomallaan tavalla. 

Kenian Mogotiossa liikkuminen on life skill - elämisen taito. Meiltä se on katoamassa, osittain jo kadonnutkin. Kehityskumppanimme avulla ehkä löydämme tuon elämisen taidon uudestaan ja toivomme kaikkien turkulaisten peruskoulujen  hyötyvän näin LIFE SKILLS -hankkeestamme jo tänä lukuvuonna.

Lisätietoja huutokaupasta ja LIFE SKILLS -hankkeesta: rehtori Jyrki Välimäki, puh. 0504323680, jyrki.valimaki@turku.fi


Tämä sivun kuvataulut ovat vain esimerkkejä myytävistä kuvatauluista.

tiistai 23. elokuuta 2016

Lukuvuoden 2016-2017 alkaessa


Lukuvuosi 2016-2017 on nyt käynnistynyt oppilaitten ja koulun henkilökunnan osalta. Henkilökunnassa on tapahtunut vain vähän muutoksia.

Mia Tannerin siirryttyä Luostarivuoren kouluun Syreenikujan yksikön kotitalousopettajana on aloittanut Emma Hjort. Marika Salmen siirryttyä opettajaksi Vehmaalle, olen palkannut valtion tasa-arvoa edistävällä erillisrahoituksella Susanna Pesosen.  Syreenikujan yksikön VALMO-ryhmien kolmesta koulunkäynnin ohjaajasta kaksi on vaihtunut. Ljudmila Gnap-Käyhkön lisäksi avustajina toimivat Radostina Ivanova ja Paula Kettunen. Tuuli Virtanen on palannut hoitovapaalta. Biologian, maantiedon ja kemian opetuksen ohella hän toimii 8c-luokan luokanvalvojana.


Noudatamme nyt uutta opetussuunnitelmaa. 1.-6. luokkien osalta tuo opetussuunnitelma on astunut voimaan kaikilta osin. Yläkoulun osalta uusi tuntijako ja oppiaineiden uuden tuntijaon mukaiset oppisisällöt astuvat voimaan seitsemänsillä luokilla elokuussa 2017, kahdeksansilla luokilla elokuussa 2018 ja yhdeksänsillä luokilla elokuussa 2019. Kuitenkin kaikkein olennaisin - uuden opetussuunnitelman henki, joka on kuvattu sen luvuissa 1-12 - on astunut voimaan myös yläkoulun osalta.


Kaikille turkulaisille peruskouluille on nyt asetettu tälle lukuvuodelle yhteinen tavoite: uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin laadukas käyttöönotto.


Jotta tämä toteutuu Vasaramäen koulussa, olemme lisäksi asettaneet itsellemme tavoitteeksi yhteissuunnittelun ja -työn lisäämisen. Erityisesti tämä tulee näkymään oppilaan tarvitseman tuen järjestämisessä, monialaisissa opinnoissa ja valinnaisaineissa.


Omien tavoitteidemme muotoilu on vielä kesken. Yksi tavoitteistamme on kuitenkin tarkkuuden, huolellisuuden, sitoutumisen ja tietynlaisen ryhdikkyyden vahvistaminen koulun arjessa.


Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.


Turku on saanut lukuvuodeksi 2016-2017 Suomen suurimman avustussumman koskien OKM:n Liikkuva koulu –ohjelmaa. Kyseessä on hallituksen kärkihanke, jossa keskeisenä tavoitteena on lisätä liikettä koulupäiviin ja niiden yhteyteen. Kaikki Turun peruskoulut pääsevät toteuttamaan edelleen tätä tärkeää tavoitetta parhaaksi katsomallaan tavalla.


Toimintaa toteutetaan vahvasti kaupungin toimialojen välisenä yhteistyönä ja mukana prosessissa ovat eri sidosryhmät ja verkostot. Liikunnallisen harrastustoiminnan järjestämisessä yhteistyötahoina ovat muun muassa seurat.


Tavoitteemme on olla aidosti liikkuva koulu. Koululiikunnan ohella kehitämme koulun liikuntaa. Pyrimme löytämään koulupäivän rakenteisiin mahdollisuuksia liikuntaan: toiminnallisia työtapoja eri oppiaineiden opetukseen, liikunnallisia välitunteja ja oppituntien jälkeistä liikuntakerhotoimintaa.

Olemme kansainvälinen koulu.

Kotikansainvälisyyden ohella hyödynnämme tehokkaasti Euroopan Unionin eri ohjelmia.
Yhdessä National Sport School Malta -koulun ja kyproslaisen Pascal Greek School -koulun kanssa käynnistämme kolmivuotisen PREPARING YOUNG STUDENT-ATHLETES FOR TRANSITIONS. SHARING METHODOLOGIES IN EDUCATIONAL SETTINGS –hankkeen. Tavoitteena on tukea nuorta urheilijan polulla - varsinkin valmistautumisessa erilaisiin muutoksiin.
Opetushallituksen koulujen kansainvälistymiseen suunnatuista määrärahoista myös alakoulumme LIFE SKILLS –hanke saa rahoitusta. Kyseessä on kehityskumppanuushanke Kenian Mogotiossa toimivan Chepyuan Primary School –koulun kanssa.
Täksi lukuvuodeksi olemme saaneet CIMOlta rahoitusta myös KOHTI UUDISTUVAA KOULUA –hankkeeseen. Tavoitteena on vahvistaa uuden opetussuunnitelman edellyttämää toimintakulttuurin muutosta yhteistyössä Kanadan Albertasta olevan Dr Donald Massey School -koulun kanssa.

Hyvää alkanutta lukuvuotta 2016-2017!

 lauantai 4. kesäkuuta 2016

Kuuluisia epäonnistujia


Hyvät Oppilaat. Hyvät Opettajat.

Tässä kuvassa on seitsemän esimerkkiä siitä, kuinka vaikeaa tulevaisuuden ennustaminen on ja ennen kaikkea sen ennustaminen, kuka tulee elämässään onnistumaan ja kenestä taas ei siihen ole.

Michael Jordan on entinen koripalloilija ja nykyinen Charlotte Hornets -joukkueen pääomistaja. Hänet on äänestetty lukuisissa äänestyksissä kaikkien aikojen parhaaksi koripalloilijaksi.
Ammattilaisuransa aikana Jordan voitti useita palkintoja. Hän voitti NBA:n mestaruuden kuusi kertaa ja hänet valittiin joka kerralla myös liigan finaalien arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Tiedetään kuitenkin, ettei hän mahtunut yläkoulunsa koripallojoukkueeseen. Kun hän sai sen tietää, hän meni kotiinsa, sulkeutui huoneeseensa ja itki.

The Beatles oli vuonna 1960 perustettu ja vuonna 1970 hajonnut brittiläinen rockyhtye. Sen äänitteiden myynti on arvioiden mukaan ylittänyt miljardin kappaleen rajan, mikä on tehnyt siitä kaupallisesti menestyksekkäimmän yhtyeen.

Tiedetään kuitenkin, että uransa alussa yhtye heitettiin ulos Decca-levy-yhtiöstä, missä ei pidetty lainkaan yhtyeen soundista ja todettiin, ettei yhtyeellä ole tulevaisuutta show-bisneksessä.

Steven Jobs  oli yksi tietotekniikkayhtiö Applen perustajista ja yhtiön toimitusjohtaja.

Tiedetään kuitenkin, että 30-vuotiaana hänet ilman sen kummempia perusteluja heitettiin ulos hänen itsensä perustamasta firmasta. Mutta hän palasi ja sen ansiosta meillä nyt nuo aipädit ja aifounit.

Eminem on yhdysvaltalainen rap-artisti, musiikkituottaja ja näyttelijä sekä Oscar -voittaja. Nielsen Soundscanin suorittaman tutkimuksen mukaan hän on 2000-vuosikymmenen myydyin artisti.

Tiedetään kuitenkin, että hän oli nuorena koulupudokas. Hänen henkilökohtaiset ongelmansa, joihin liittyi huumeet ja köyhyys, saivat hänet yrittämään itsemurhaa.

Walt Disney oli yhdysvaltalainen elokuvatuottaja, animaattori, ohjaaja, käsikirjoittaja ja ääninäyttelijä, sekä The Walt Disney Company -viihdeteollisuusyhtiön perustaja.

Tiedetään kuitenkin,  että hän oli aikanaan saanut potkut  sanomalehdestä, koska hänellä ei kuulemma ollut lainkaan mielikuvitusta eikä omia ideoita.

Oprah Winfrey  on yhdysvaltalainen television keskusteluohjelman juontaja.
Winfreyn juontama keskusteluohjelmaa The Oprah Winfrey Show esitettiin vuodesta 1986 vuoden 2011 toukokuuhun asti ollen näin Yhdysvaltain pitkäikäisin päiväaikaan lähetetty television keskusteluohjelma.

Tiedetään kuitenkin, että hän on aikanaan saanut potkut työstään television uutisten lukijana, koska hän ei kuulemma sopinut lainkaan televisioon.

 Albert Einstein  oli saksanjuutalainen teoreettinen fyysikko, joka loi suhteellisuusteorian. Häntä pidetään yleisesti 1900-luvun tärkeimpänä fyysikkona.

Tiedetään kuitenkin, että hän oppi puhumaan vasta neljävuotiaana. Hänen opettajansa sanoivat, ettei hänestä taida oikein tulla mitään.

Hyvä Oppilaat.

Jokainen joskus tekee virheitä, vääriä valintoja ja epäonnistuu. Lukuvuositodistuksesi saattaa olla sellainen, että koet epäonnistuneesi.
Arvioinnin on määrä ohjata oppimista; mutta ei siihen suuntaan, että luovutat ja luovut suunnitelmistasi.

Ota saamastasi arvioinnista vaarin, mutta älä hylkää unelmiasi. Pidä niistä kiinni. Tee niistä totta.
Taistele!

Hyvät Oppilaat. On ollut ilo ja suuri kunnia olla rehtorinanne tänäkin lukuvuonna, joka pian päättyy.

Jo tässä vaiheessa tätä juhlaa tovotan teille 7. ja 8. luokkien oppilaat oikein hyvää kesää.

Rentoutukaa.

Levätkää.

Uudet haasteet ovat taas edessä, kun lukuvuosi 2016-2017 alkaa elokuun 18. päivänä.

Jyrki Välimäki
rehtori

Tämä on puheeni 7.-9. luokkien kevätjuhlassa lauantaina 4. kesäkuuta 2016.


Puhe peruskoulunsa päättäville lauantaina 4.6.2016


Hyvät pian peruskoulunne päättävät Oppilaat. Hyvät Vanhemmat. Hyvät Opettajat.
 
Elokuussa 2014 Ilta-Sanomat uutisoi, kuinka päävalmentajalleen keskisormea näyttänyt ja tappouhkauksia huudellut Suomen alle 18-vuotiaiden maajoukkueen superlupaus oli passitettu kotiin Tsekistä kesken jääkiekkoturnauksen.

- Pelaaja rikkoi joukkueen yhteisiä sääntöjä ja käytöstapoja, joten pelaajan turnaus loppuu tähän, valmentaja kommentoi Ilta-Sanomille.
 - Onko pelaajalle vielä ovi auki maajoukkueeseen? kysyttiin valmentajalta.
- Pitää katsoa tulevaisuuteen, kuinka pelaaja harjoittelee, pelaa ja toimii seurassa. Ei tässä mitään lopullista ovea olla lyömässä kenellekään kiinni, valmentaja vakuutti.

Apulanta-yhyettä lainatakseni: "Et on helpompi antaa muille anteeksi, kuin jäädä kaunaan kiinni". 
 
 Tämä nuori pelaaja oli 16-vuotias Tapparan superlupaus Patrik Laine

En tiedä, onko Patrik Laine sitten Muumi-kirjojen ystävä, mutta sen hän ilmeisesti oppi - Muumipapankin suuren viisauden - "On typerää tehdä sama virhe kahdesti."

Päättynyt kausi oli Patrik Laineelle läpimurtokausi, jonka päätteeksi kaksi viikkoa sitten hän palasi Moskovan MM-kisoista muiden Leijonien mukana hopeamitali taskussaan - valittuna kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi. 

Olen usein verrannut peruskoulun yläkouluvaihetta jääkiekko-otteluun, jossa on kolme erää. Samoin on seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs luokka.

Tätä metaforaa voi kuitenkin moni kummastella jääkiekko on joukkuepeli ja koulunkäynti  taas yksilölaji.

Minusta koulu on joukkepeli. Se on tiimityötä, joka perustuu uskoon, että olet enemmän toisten avulla ja toisten kanssa.

Muistan itse nuorena menneeni kotini läheiselle luonnonjäälle luistimet ja maila olalla, mutta muistan palanneeni pian kotiin, jos kentällä ei ollut muita. 
Tuskin kukaan tulisi kouluunkaan, jos täällä ei olisi muita. Kouluun tullaan pelaamaan joukkuepeliä.

Se on hyvä, koska elämä on joukkuepeliä. Ja koulua tulee käydä - ei koulua, vaan elämää varten.

Hyvät tänään peruskoulunne päättävät Oppilaat.

Siinä te olette erityisesti onnistuneet - joukkuepelissä. Te olette ratkaisevasti olleet omalla toiminnallanne vaikuttamassa koulumme hyvään ilmapiiriin ja olette olleet hyviä roolimalleja nuoremmille.

Aivan äskettäin - siis kolmannen erän viime minuuteilla - Vasara-teatterin näytelmä Lähtevien junien asema kehotti meitä elämään hetkessä ja tarttumaan siihen; "Carpe diem!" kuten antiikin Horatius kirjoitti. 

Se on tärkeä elämänohje.

Jääkiekko-ottelun päätyttyä - oli ottelun tulos mikä tahansa - joukkueet kättelevät toisensa.Tähän osallistuvat kaikki, vaikka ottelun kuluessa toisella joukkueella tai yksittäisellä pelaajalla olisi ollut aihetta tuntea tulleensa väärin kohdelluksi.

Ottelu on nyt siis päättymässä. Pian on kättelyn aika.

"Nyt on aika.Tähän päättyy paljon hyvää, paljon kaunista." Apulantaa taas lainaten.

Kun tänään lähdette, oloni on haikea. Jäljelle jäävät yhteiset kokemukset, jotka muuttuvat muistoiksi; kaikki ne arjen kohtaamiset - arvostan niitä suuresti. Olen oppinut teiltä paljon.

Tulee ikävä.

Ja vielä vähän Apulantaa."Meistä jokainen on polku jonnekin." 

Toivottavasti polkumme vielä kohtaavat.

Tiistain 31.5. Crazy Olympics -tapahtuman jälkeen kottikärryillä kesään... Hyvää kesää kaikille!